Kim89 » Hoofdpagina » Welkom!
Kim89: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Kim89

Voorwaardelijke verbintenis

In het dagelijks leven worden vaak voorwaardelijke verbintenissen overeengekomen. Maar wat houdt zo'n voorwaarde nu eigenlijk in? Het al dan niet ingaan van de voorwaardelijke gebeurtenis lijdt tot he…
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Bij de codificatie van het burgerlijk recht in het begin van de 19e eeuw, zijn in verschillende wetboeken algemene regels voor verbintenissen opgenomen die vanuit het Romeinse recht in de loop der eeu…

Wat is logistiek?

In dit artikel wordt het onderwerp logistiek behandeld. Veel mensen denken dat logistiek enkel het vervoer van A naar B omvat. Dit is onjuist. Logistiek is een verzamelwoord voor alles wat komt kijken…

Grensoverschrijdend betalingsgeschil

Er worden steeds meer internationale overeenkomsten gesloten. Partij A uit Nederland koopt een partij voetballen van partij B uit Duitsland. Partij B levert zoals afgesproken de partij voetballen. Par…

Weens koopverdrag

Het Weens Koopverdrag is een verdrag welke is gesloten door een grote groep staten, waaronder Nederland. Door middel van het Weens Koopverdrag kan men internationale overeenkomsten sluiten waarop het…
Schrijf mee!