Kim89 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Typologie van Handy, Mintzberg & Greiner

In dit artikel wordt de typologie van Handy en de typologie van Mintzberg beknopt maar helder uitgelegd. Allereerst wordt de typologie van Handy behandeld. De organisatieculturen staan gestructureerd…

Historisch overzicht Amerika slavernij

Historisch overzicht van Amerika en de rassenscheiding. In Amerika zijn zwarten en blanken nog steeds niet gelijk. De verschillen zijn wel kleiner geworden, maar nog altijd aanwezig. In dit overzicht…

Weens koopverdrag

Het Weens Koopverdrag is een verdrag welke is gesloten door een grote groep staten, waaronder Nederland. Door middel van het Weens Koopverdrag kan men internationale overeenkomsten sluiten waarop het…

Voorwaardelijke verbintenis

In het dagelijks leven worden vaak voorwaardelijke verbintenissen overeengekomen. Maar wat houdt zo'n voorwaarde nu eigenlijk in? Het al dan niet ingaan van de voorwaardelijke gebeurtenis lijdt tot he…

Wat is logistiek?

In dit artikel wordt het onderwerp logistiek behandeld. Veel mensen denken dat logistiek enkel het vervoer van A naar B omvat. Dit is onjuist. Logistiek is een verzamelwoord voor alles wat komt kijken…

Strategie en organisatie

Strategie en organisatie zijn te meten middels diverse modellen. In dit artikel worden de modellen van Ansoff, Porter, Hamel & Prahalad, Treacy & Wiersema en de Balanced scorecard behandeld. Met behul…

Grensoverschrijdend betalingsgeschil

Er worden steeds meer internationale overeenkomsten gesloten. Partij A uit Nederland koopt een partij voetballen van partij B uit Duitsland. Partij B levert zoals afgesproken de partij voetballen. Par…
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Bij de codificatie van het burgerlijk recht in het begin van de 19e eeuw, zijn in verschillende wetboeken algemene regels voor verbintenissen opgenomen die vanuit het Romeinse recht in de loop der eeu…